بهروز رضائی منش

دانشیار رشتۀ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

بهروز رضائی منش

دانشیار رشتۀ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

تفاوت حکومت و دولت

جمعه, ۷ آذر ۱۳۹۳، ۰۴:۱۸ ب.ظ

تفاوت دولت (state)  با حکومت (Government) :

در بحث تفاوت حکومت و دولت اغلب مترادف استفاده می شود. مردم عادی هم آنها را یکی احساس می کنند. حتی پادشاه مانند لویی چهارده این تمایز را نادیده می گرفت و می گفت: "من دولت هستم". آنچه او ادعا می کرد قدرتی بود که در حکومت و دولت داشت. ولی دانشمندان علوم سیاسی تمایز روشنی بین حکومت و دولت می افکنند. برخی از مشکلات و چالشهای علوم سیاسی نیز از همین تمایزی است بین حکومت و دولت حل است.

در اینجا برخی از تفاوت های مهم بین دولت و دولت است.

1.حکومت در بر دارنده ی چهار عنصر مانند جمعیت، قلمرو، دولت و حاکمیت است. دولت یک مفهوم محدود و یکی عناصر حکومت است.

دولت عامل حکومت است. دولت شامل ماشین اداره و حکومت ماشین سیاست است. حکومت با ابزار و وسیله ای بنام این 


سازمان ها و دستگاه های دولتی (= ماشین دولت) اهداف خود را صورت بندی (فرموله) و عملیاتی (اجراء) می کنند.

به همین دلیل است که در سیستمهای دموکراسی حکومت ارباب و دولت به عنوان بنده در نظر می گیرند. حکومت مغز و 

دولت بدن است.

2. دولتها موقت و متغیرند، درحالی که حکومتها کمابیش دائمی اند.  حکومتها تغییر میدهند. دولتها ممکن است بیایند و بروند، اما حکومتها برای همیشه ادامه دارد. مرگ یک حاکم یا سرنگونی دولت در انتخابات عمومی آیا تغییر دولت نیست.

3.  حکومت به طور کلی از همه شهروندان تشکیل شده اما همه آنها عضو دولت نیست. دولت تنها از چند شهروند انتخاب شده تشکیل شده است. رکن های حکومت متشکل از تنها چند شهروند انتخاب شده است. رکن های حکومت متشکل از قوه های مجریه، مقننه و قضائیه هستند. با چند نفر به انتخاب این سه رکن، رکن دولت اجرایی خواهد شد. بنابراین، حکومت یک سازمان بسیار گسترده تر از دولت است.

4. حکومت برخوردار از حاکمیت است و اقتدارش مطلق و نامحدود است. قدرت آن توسط هیچ موسسه دیگر گرفته نمی شود. دولت دارای هیچ گونه حق حاکمیتی نیست، و قدرتش تنها از حکومت مشتق شده و قانون اساسی است. قدرت دولت تفویضی و محدود است.

5.حکومت یک مفهوم انتزاعی است. در حالی که دولت یک واقعیت عینی است. هیچ کس نمی تواند حکومت را در حال عمل ببیند ولی همه می توانند دولت را می بینند که عمل می کند. دولت تجلی فیزیکی حکومت است و آن را برای حکومت عمل می کند. دولت متشکل از یک گروه مشخص از افرادی که دیده می شود و شناخته شده هستند. این دولت بعنوان یک سازمان ملموس که دیده می شود و مورد سوال واقع می شود.

6. حکومت همه کشورها در شخصیت و ماهیت حقوقی یکسان هستند. چه بزرگ یا کوچک. از ویژگی های دولت انجام تغییرات است. اما حکومتها انواع مختلفی دارند و معمولا تشکیل حکومتها به شکل های متفاوت است. علوم سیاسی حکومتها را در طبقه بندی های مختلف معرفی کرده اند. ارسطو حکومتها را به سلطنتی و اشرافی و دموکراسی طبقه بندی کرده است.  بنابراین، هیچ الگوی یکنواختی برای حکومتها وجود ندارد.  حکومت بعنوان یک نهاد جهانی یک فرم واحد و چهار ویژگی دارد.

7. در نهایت شهروندان در برابر حکومتها و نه در برابر دولتها دارای حقوق برابر هستند. دولت تنها از طریق حکومت عمل می کند و دولت ممکن است مرتکب اشتباهات شود ولی حکومتها نه. بنابراین، شهروندان در برابر دولتها می توانند حقوق خود را از حکومت مطالبه کنند. 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۰۷
بهروز رضائی منش

نظرات  (۱۰)

سلام. ببخشید اما بیشتر state به دولت و government به حکومت استفاده میشود. البته تا جایی که من بین انگلسی دانها بودم...
ممنون از توضیحاتتان ولی من هم با نظر فوق موافقم. در منابع متنی و براساسِ کاربرد خارجی ها، دولت، استیت و حکومت گاورنمنت است.
What is the difference between State and Government?
MAULIN JOSHI

 


In a popular talk the terms the 'State' and Government" are very often used synonymously. Common people use them in an identical sense. Even the king like Louis XIV ignored this distinction when he said. "I am the State". What he claimed was actually the government and the State whose authority he had possessed.

The political scientists make a clear distinction between the State and government. Some of the difficult problems of political science are solved on the basis of the distinction between the State and government. Some of the difficult problems of political science are solved on the basis of the distinction between the State and government.

Here are some of the important differences between the State and government.

1. The Stale has four elements like population, territory. Government and sovereignty. Government is a narrow concept and it is an element of the State. It is rightly said the State is an organic concept in which the government is a part. Willoughby writes. "By the term government is designated the organization of the State machinery through which is designated the organization of the State machinery through which its purposes are formulated and executed'". Government is an agent of the State. That is why in a democracy, it is considered as servant and the State as master. Government is compared with the brain of the living organism; what the brain is to the man. The government is to the State.

2. The State is more or less permanent and continues from time immemorial. But the government is temporary. It changes frequently. A government may come and go, but the State continues for ever. Death of a ruler or the overthrow of a government in general elections does not mean the change of the State. If the Janata Government replaces the Congress Government, it involves no fundamental changes in the structure of the State of India.

3. The State is generally composed of all citizens but all of them are not members of the government. The government consists of only a few selected citizens. The organ of the government consists of only a few selected citizens. The organs of the government are executive, legislature and judiciary. The few selected persons will run these three organs of the government. Thus, the State is a much broader organization than the government. Membership of the State is compulsory but not that of the government.

4. The State possesses sovereignty. Its authority is absolute and unlimited. Its power cannot be taken away by any other institution. Government possesses no sovereignty, no original authority, but only derivative powers delegated by the State through its constitution. Powers of government are delegated and limited.

5. The State is an abstract concept whereas government is a concrete one. Nobody sees the State and the State never acts. The government is a physical manifestation and it acts for the State. It consists of a definite group of persons who can be seen and known. It is a tangible organization which can be seen and questioned.

6. All States are identical in character and nature. Whether big or small, the characteristics of the State do not undergo changes. But governments are of different types and they may vary form the State to the. State Various political scientists, have given different classifications of government. Aristotle had classified government into monarchy, aristocracy and democracy Marriot has classified government into parliamentary or presidential and unitary or federal. Thus, there is no uniform pattern of government. But the State is a universal institution having one single form with its four essential characteristics.

7. Lastly the citizens possess rights to go against, government and not against the State. The State only acts through the government and the government may commit mistakes and not the State. Thus, the citizens have only rights to go against the government. Moreover, the State consists of a the citizens, the citizens go against the State, it will mean to go against themselves. This is an impossible proposition. The State is therefore, and indestructible union of citizens having the chief characteristic of permanence and continuity. Government is only a part of the State.

دقیقا برعکس فرمایش کردین دولت یک مفهوم انتزاعی است و حکومت عینت دولت را بوجود میاورد انچه در جوامع تفاوت دارد حکومت است و الا دولت چه در حکومت های دموکرات و چه در حکومت های دیکتاتوری یکسان است.
۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۲۸ دکترآینازآقامعلی وند
ممنون بابت مطلب خوبتون،خواهشن بیشتربامثال توضیح دهیدتاافراد کم سن وسال هم متوجه شون.
خیلی عالی، جامع و مفید بود 
مرسی 🙏🏻🙏🏻
با سلام. ضمن پوزش مفاهیم دولت و حکومت. در مقاله جابجا به کار برده شده اند. ماخذ، کلیات سیاست، اندرو هیوود، ترجمه عبدالرحمن عالم.
فکر کنم اشتباه تایپی است، چون حقیقت برعکس مطلب نوشته شده است
اتفاقا به نظر من ایشان درست مفهوم را ادا کردند. البته این یکی از مشکلات حل نشده در زبان فارسی است که اگر آنچه در ادبیات سیاسی کشور خودمان است اصل قرار دهیم دولت بخشی از قوه مجریه و رییس جمهور رییس دولت، همان قوه مجریه تعریف می شود. و دوباره در ادبیات سیاسی ایران هر موقع صحبت از حموکت است اشاره به کلیتی است که برای آن در انتزاع عینیتی تلقی می شود. در ترجمه ها هم این دو مفهوم جای هم به کار رفته اند که اگر به متن انگلیسی رجوع کنیم "State" به هیچ وجه صرف قوه مجریه نیست که ما در فارسی به آن دولت بگوییم. بلکه "Government" یا "Administration" و یا "Executive" برابر دولت قرار دارند.
به عنوان مثال زمانی که از US Government یاد می شود، در انگلیسی اشاره به دولت آمریکا و نه کلیت کشور و حق حاکمیت و مردم و .... است. یعنی US Government در مفهوم شامل کنگره و یا دادگستری نیست.

بهتر است به متون انگلیسی رجوع شود و از تعریفات بفهمید که دولت در فارسی به هیچ وجه در قرین "State" قرار نمی گیرد.


پس چرا روی گذرنامه ها نوشته : دولت جمهوری اسلامی ایران و نگفته حکومت ؟؟؟
چون دولت ها عوض میشه و انچه می ماند حکومت ها !!!!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی